ứng dụng cá cược thể thao - bet365 soccer

TT Nghiên cứu UDKHKT&CGCN

Thông báo v/v hoạt động khoa học và công nghệ

– Tên tổ chức khoa học và công nghệ: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

– Địa chỉ: Số 139, tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, TT Mỹ Xuyện, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ email: [email protected]

– Giấy chứng nhận số 01/TCKHCN-SKHCN, cấp ngày 07/9/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

– Lĩnh vực hoạt động:

+ Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực khoa học giáo dục và các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác.

+ Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, phát triển kỹ thuật, hoàn thiện và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống.

– Điện thoại liên hệ:

+ 0907 346046 (TS. Nguyễn Thị Thuở)

+ 0949 795898 (ThS. Tiền Ngọc Hân)